Informacja MOPS Radzyń Podlaski - Świadczenie 500+ na nowy okres.

Świadczenie 500+

 

      Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy w Radzyniu Podlaskim Andrzej Szczęch informuje że w sierpniu należy ponownie złożyć wniosek o przyznanie świadczenia 500+.

     Wnioski o wypłatę świadczenia można składać w siedzibie MOPS w Urzędzie Miasta ul. Warszawska 32 II piętro, od dnia 01.08.2017r. w godzinach od 7,30 do godz. 15,00 od poniedziałku do czwartku, w piątki wnioski nie będą przyjmowane (piątek - weryfikacja dokumentów, pisanie decyzji), lub drogą elektroniczną.

    Co ważne, wnioski będą przyjmowane od 1 sierpnia, a osoby które złożą dokumenty do końca tego miesiąca, pieniądze otrzymają już w październiku, czyli nie będzie przerwy w wypłacaniu świadczeń. Ci którzy nie złożą dokumentów w sierpniu, i złożą je później, pieniądze z 500+ dostaną dopiero w listopadzie, ale z wyrównaniem za poprzedni miesiąc. Pieniądze będą przelewane na wskazane konta.

    Dział świadczeń rodzinnych jest już przygotowany. Dokumenty będą przyjmowały 3 osoby.  Informuję że w/w świadczenie będzie wypłacane 23 każdego miesiąca za który przysługuje.

    Chciałbym również poinformować, że od dnia wejścia w życie ustawy tj. 1 kwietnia 2016r. do 31. maja 2017r. MOPS wypłacił świadczenie dla 1763 dzieci na kwotę 12 133 585 ,90 zł. Większość wypłat to kwoty 500 i 1000 zł na jedno lub dwoje dzieci. Najwyższa wypłata to 3500 zł.

UWAGA

  Wzory wniosków ulegną zmianie. Aktualnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemem wsparcia rodzin (Projekt ustawy zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej), który przewiduje zmiany w tym zakresie.

  Kształt nowych wniosków i załączników do wniosków będzie znany przed 1 sierpnia 2017r., po zakończeniu procesu legislacyjnego dotyczącego w/w projektu ustawy.

  Druki wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ , oraz wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego będą dostępne od dnia 24 lipca 2017r.