Informacja dotycząca Schroniska

Schronisko przy ulicy Brzostówieckiej już przygotowane do sezonu zimowego. Zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radzyniu Podlaskim zostało odświeżone i pomalowane.Wszystkie prace porządkowe i malarskie wykonali nieodpłatnie mieszkańcy placówki. MOPS zapewnił  zapewnił tylko wszystkie niezbędne materiały potrzebne do remontu.
Schronisko dysponuje w okresie zimowym 21 miejscami. Mieszkańcy to wyłącznie mężczyźni.