Informacja - nabór partnera w celu wspólnej realizacji...

02.12.2016

W zawiązku z niewpłynięciem żadnej oferty na Partnera, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim przedłuża nabór do dnia 07.12.2016.


czytaj dalej...

Jabłka dla podopiecznych MOPS Radzyń Podlaski

23.11.2016

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu akcji rozdawania jabłek. Wydawanie rozpocznie się w piątek 25 listopada 2016 od godz. 9:00 do godz. 14:00 przy ul. Traugutta (stare "ujęcie wody") obok ogródków działkowych. Wszystkich podopiecznych MOPS w Radzyniu Podlaskim...

czytaj dalej...

MOPS - Odzież do schroniska

21.11.2016

MOPS w Radzyniu Podlaskim zwraca się z prośbą do mieszkańców naszego miasta o przekazywanie odzieży zimowej dla podopiecznych ze schroniska. Tel. kontaktowy 834131755

czytaj dalej...

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

08.11.2016

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie 11.1 Aktywne włączenie o nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/16, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, ogłoszonego przez...


czytaj dalej...

Jabłka - PCK Radzyń Podlaski

04.11.2016

W dniach 15, 16 listopada 2016 r  PCK Radzyń Podlaski będzie przekazywał jabłka osobom korzystającym z pomocy MOPS. Odbiór w siedzibie PCK ul. Sitkowskiego w godz. 9:00-15:00.

czytaj dalej...

Jabłka - Caritas Radzyń Podlaski

04.11.2016

W dniach 12 i 26 listopada 2016 r Caritas oddział Radzyń Podlaski przekaże nieodpłatnie jabłka dla potrzebujących. Odbiór w siedzibie Caritasu od godz. 10:00 do 14:00.

czytaj dalej...

Rządowy projekt "Leki 75+"

30.09.2016

Bezpłatne leki z programu "Leki 75+" przysługują wszystkim seniorom, którzy ukończyli 75. rok życia, uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych. Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku: wiek...

czytaj dalej...

Plecaki od MOPS i PGE

06.09.2016

Z okazji zbliżającego się wielkimi krokami nowego roku szkolnego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim wraz z PGE Dystrybucja S.A. przygotowali dla najmłodszych potrzebujących mieszkańców miasta drobne upominki w postaci 50 wyposażonych plecaków...

czytaj dalej...